ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 พ.ค. 62 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรียนเชิญผู้ปกครองของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวนโยบายต่างๆของโรงเรียนและรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า โรงเรียนบ้านหนองหว้า
12 พ.ย. 61 ถึง 14 พ.ย. 61 แข่งขันฟุตบอลกีฬาศูนย์ คง2
ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลของศูนย์คง 2 ฝันที่12-14 พฤศจิกายน  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหว้า โรงเรียนบ้านหนองหว้า