ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 พ.ย. 61 ถึง 14 พ.ย. 61 แข่งขันฟุตบอลกีฬาศูนย์ คง2
ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลของศูนย์คง 2 ฝันที่12-14 พฤศจิกายน  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหว้า โรงเรียนบ้านหนองหว้า