ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
 

ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน  ปีการศึกษา   2560( 10 พฤศจิกายน  2560 )

 

ชั้น

จำนวนเต็ม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่  1

อนุบาลปีที่ 2

7
8

2
5

9

13

 

รวมอนุบาล

15

7

22

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

6
6
9
5
8
7

6

5

8

8

9

8

12
11
17
13
17
15

 

 

 

 

 

 

รวมประถมศึกษา

41

44

85

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

2
7
9
1
12
5

3

19

14

 

รวมมัธยมศึกษา

18

18

36

 

รวมทั้งสิ้น

74

69

143