ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัล เหรียญทอง วิทยาศาสตร์

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

วิทยาศาสตร์
รางวัล  เหรียญทอง  วิทยาศาสตร์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

1.      เด็กชายนพดล  ภักดีนอก
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  พิมานรัมย์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บริบูรณ์

คุณครูผู้ฝึกสอน
 1. นายพรชัย  โชว์สูงเนิน
2. นางสาวชมอุษา  ใจแสน
 

โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 497 ครั้ง