ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลเหรียญทองแดง เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รางวัล เหรียญทองแดง   เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

  1. เด็กชายพงศกร  นรินทร์นอก

2. เด็กชายอดิเทพ  ไชยนอก

  คุณครูผู้ฝึกสอน

 1. นายสุทธิพร  เปียสุวรรณ
2. นางหทัยรัตน์  เปียสุวรรณ

โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,15:54   อ่าน 497 ครั้ง