ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวกมลชนก สิมมา
ครูผู้ช่วย

นางจันทิพย์ รองศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0